BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Jacek
Title
Możliwości zabezpieczenia przedsiębiorców przed następstwami ryzyka kredytowego
Possibilities to Protect Entrepreneurs Against Effects of Credit Risk
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 276, s. 55-73
Keyword
Ryzyko w ubezpieczeniach, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza ryzyka
Insurance risk, Credit risk, Risk management, Enterprises financial management, Risk analysis
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie "risk management" w odniesieniu do ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwie. Autor przedstawił elementy zarządzania ryzykiem kredytowym; - analizę, - kontrolowanie, - finansowanie i - administrowanie. Przedsiębiorstwo musi łączyć wszystkie metody działania, które pozwolą najtaniej zabezpieczyć go przed skutkami grożącego ryzyka. Celowi temu powinno służyć kompleksowe działanie, przy którym suma kosztów na działalność prewencyjną, składki ubezpieczeniowe i koszty administrowania "risk management" powinny być niższe od uzyskanych korzyści w postaci różnicy strat, jakie przedsiębiorstwo poniosłoby w normalnych warunkach, a jakie faktycznie poniosło przy stosowaniu technik "risk management".

The technique of modern risk management, applied for several years in highly developed countries, should include four phases: risk analysis, risk control, risk financing and risk management. Risk analysis consists in identification and recognition of the risk accompanying economic activity as well as in risk measurement and assessment as regards the prrobability of maximum possible loss and the extent of losses. Risk control consists in making an effort to exert economic and social pressure for such procedures which will prevent loss-incurring activities, to protect against damage or to minimise harmful effects when the loss occurs. This includes all the activities of preventive nature, such as eliminating, restricting and shifting of risk as well as its locating, diminishing and reducing the loss if the risk occurs (all phases). When credit risk occurs, there must exist a mechanism of financing the effects of risk (potential loss) as an important element of credit risk management. By the financing of credit risk one should understand the process of raising and allocating financial means by an entrepreneur in order to cover the potential loss related with bad credits. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu