BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek
Title
Przesłanki interdyscyplinarne w analizie poznawczej funkcjonowania banku komercyjnego
Inter-Branch Premises in Cognitive Analysis of the Commercial Bank Performance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2000, nr 8, s. 69-88
Keyword
Interdyscyplinarność, Banki komercyjne, Nauki społeczne, Teoria systemów
Interdisciplinarity, Commercial banks, Social sciences, Theory of systems
Note
summ.
Abstract
W artykule uzasadniono tezę o konieczności wypracowania nowego podejścia w analizie funkcjonowania banku komercyjnego. Zwrócono uwagę na możliwość poszerzenia pola badawczego w nauce o finansach przez wprowadzenie przesłanek interdyscyplinarnych. Wśród nich wyróżniono: rozpatrywanie przedmiotu poznania jako ewoluującego układu złożonego, uwzględnianie relacji nielinowych w opisie procesów finansowych, łączenie podejścia empirycznego z oglądem fenomenologicznym w analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa egzystencjalnego.

To examine the simplicity and composition in present world to approach of Murray Gell-Mann (Nobel-Prize winner in Physics) has been used in this article. According to his definition of composed adapting system the basic determinations of bank adapting behaviour have been identified. On this background it has been created the thesis, that there are four fundamental determinations of every bank activity - system of objectives, margin conditions, marketing effectiveness and risk policy. Because the field for this consideration was process of system transformation undertaken in Polish economy, abovemantioned determinations has been described in accordance to the changes having place in bank environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu