BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz
Title
Rola mechanizmu rynkowego w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
The Part of Market Mechanism in Firms' Innovation Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 263-273
Keyword
Stymulowanie innowacyjności, Mechanizmy polityki rynkowej, Innowacyjność gospodarki
Stimulate innovations, Market policy mechanisms, Innovation economy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono proces innowacyjny w kontekście funkcjonowania gospodarki rynkowej. Następnie omówiono specyfikę mechanizmu rynkowego innowacji w relacji do rynku dóbr konwencjonalnych.

In nearest years the aim of Polish economy is an integration with European structures, maintenance high economic increase and improvement of national competition on international arena. These aims are complementary and one from elements permitting their realisation is promoting the innovation's attitudes. The market mechanism, in creating, commercialisation and diffusion of innovation during the economy's transformation, does not turn over examination. The market less so realises setting one's hope on it. Intrusive oneself conclusion: one should seek for other ways of promoting innovation's attitudes in country still building the market structure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu