BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśkiewicz Izabela, Leśkiewicz Zygmunt
Title
Racjonalność nauk empirycznych w otoczeniu metodologicznym
Rationality of Empirical Science Within the Methodological Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2000, nr 8, s. 45-68
Keyword
Nauka, Racjonalizm, Nauki empiryczne, Metodologia nauki, Nauki społeczne, Metodologia ekonomii
Science, Rationalism, Empirical science, Methodology of science, Social sciences, Economic methodology
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę analizy poglądów metodologicznych w kontekście relacji pomiędzy teorią a praktyką. Istotną kwestią analizy jest racjonalne działanie oraz naukowy cel, którym jest wierność poglądom Tarskiego. Te przesłanki powodują wiele metodologicznych komplikacji. W artykule zwrócono uwagę na te komplikacje i kilka ich rozwiązań.

In the paper one tried to analyse the methodological views in the context of relations between theory and empiricism. The point of issue to the analysis is rational action and the purpose of science is true with Tarsky's conventionality. These premises causes a number of the cognitive methodological complications. To point out these complications and some solutions are main purpose of this paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu