BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałucki Krzysztof, Wyszomirski Olgierd
Title
Systemowe uwarunkowania zarządzania publicznym transportem zbiorowym w miastach
System Conditions of Public Transport Management in Towns
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 16), 1997, z. 51, s. 145-151
Keyword
Zarządzanie miastem, Transport publiczny, Transport miejski, Komunikacja miejska, Polityka transportowa
City management, Public transport, City transport, Municipal transport, Transport policy
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
W artykule omówiono dwie koncepcje startegicznego kształtowania komunikacji miejskiej: model populistycznego rozumienia użyteczności publicznej komunikacji miejskiej i koncepcję rynkowego rozumienia użyteczności publicznej komunikacji miejskiej.

Two strategic conceptions of public transport creation are presented in the paper. In the model of populistic understanding of public services of transport the management has o form of complex administration system. Administrative management included the whole of the productive activities of budget enterprices. The function of money, finances and effective relations is reduced to the dimension of accountant and report tools. In market conception of public services municipal system of transport management will be a set of specialized activities and tools. Economic units of transport services should have an ability to manage theirselves according to market specification. So in such oriented transport services, the multi-subjects and specialization will be prefered whereas the units of public transport prefer the form of commercial law partnership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu