BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie
Chosen Aspects of Interpersonal Communication in a Company
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 27-40, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Komunikowanie interpersonalne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przez motywację, Motywacja do pracy
Interpersonal communication, Communication in organisation, Human Resources Management (HRM), Management by motivation, Work motivation
Note
summ.
Abstract
Artykuł omawia istotę, znaczenie i podstawowe funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie z naciskiem na rolę komunikacji w kształtowaniu motywacji do pracy. Znaczenie komunikacji rozważane jest w praktyce nowoczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza takich, które mają zdecentralizowane, elastyczne struktury organizacyjne i oparte są na pracy zespołowej. Autor zwraca szczególną uwagę na narzędzia i metody motywacyjnego oddziaływania komunikacji stosowane przez menedżerów. Na koniec analizuje przyczyny zakłóceń procesu komunikacji.

The article shows the essence, meaning and basic functions of communication in a company, also its factors and types have been characterized; while the importance of communication in the job motivation has been stressed. Thesis of an increase in the importance of communications has been developed in modern companies, and especially in the ones which have decentralized flexible organizational structures and are based on team work. Most importance has been paid to the discussion of a role of internal communication and the reasons of disturbing this process. Main stress has been placed mainly on improvement of tools and methods of communication as well as on showing models of communication behaviours of some managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eicher J., Sztuka komunikowania się, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1995.
 2. Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 3. Haber L. H., Management. Zarys zarządzania firmą, WPSB, Kraków 1995.
 4. Karpowicz E., Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. B. Wawrzyńczaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 5. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 6. Mikułowski-Pomorski J., Informacja i komunikacja, PAN, Kraków 1998.
 7. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
 8. Pomianowska O., A kto to mówi, „Marketing Serwis" nr 4 z 2000.
 9. Raimann H., Kommunikations - Systeme, J. C. B. Mohr Verlag, Tübingen 1974.
 10. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 11. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
 12. Woźniak J. W., Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, t. l, pod red. J. Jeżaka, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu