BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Robert
Title
Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej
Supporting the Development of a Small and Medium-sized Companies Sector in Poland and European Union
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 109-125, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc regionalna UE, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Finansowanie small businessu, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Programy UE, Fundusze strukturalne
Small business, EU regional aid, Subsidies granted to enteprises, Small business financing, Institutional support of entrepreneurship, EU programme, Structural funds
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej możliwe stało się korzystanie z programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszy spójności, zwiększyła się także dostępność do programów wspólnotowych. Artykuł poświęcono omówieniu zagadnienia wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach UE. Przedstawiono istotę i klasyfikację metod wspierania MSP oraz bankowe i pozabankowe instytucje wspomagające jego rozwój w Polsce i wybranych krajach UE, a mianowicie Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Portugalii i Grecji.

In the first part of the article the role of a SME sector in all member countries of European Union has been presented, including Poland, the same as present standing and prospects of that important sector of national economy. In the next parts of the paper the essence and classification of methods used to support SME sector have been shown, along with the characteristics of institutions which deal with supporting this sector of economy in Poland and in chosen countries of European Union. In the summary the review of opportunities in the field of SME support has been made, resulting from accession of Poland into European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dzierżanowski W., Stachowiak M. (red.), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1999-2000, PARP, Warszawa 2001.
  2. Dzierżanowski W., Tokaj-Krzewska A. (red.), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002.
  3. Gęsicka G. (red.), Stan sektora MSP w Polsce, Raport za lata 1995-1996, PFPiRMiŚP, Warszawa 1997.
  4. Jankiewicz J., Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
  5. Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa -Łódź 2001.
  6. Piasecki B. (red.), Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2001.
  7. Rybińska A., Tokaj - Krzewska A. (red.), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
  8. Schuttenbach L., Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec, PFPiRMiŚP, Warszawa 2000.
  9. Surdej A., Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech, PFPiRMiŚP, Warszawa 2000.
  10. Ulman M., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków funduszy pożyczkowych, PARP, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu