BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna
Title
Spółki holdingowe w szczecińskich przedsiębiorstwach przemysłowych w sektorze budowlanym
Conditions to Create Holding in Szczecin Building-Firms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 1999, nr 4, s. 133-145
Keyword
Holding, Organizacja holdingów, Prawo holdingowe, Usługi budowlane, Przedsiębiorstwo budowlane
Holding, Holding organisation, Holding law, Construction services, Construction company
Note
summ.
Country
Województwo szczecińskie
Abstract
W artykule przedstawiono ogólne warunki do tworzenia holdingów w Polsce. Zwrócono uwagę na brak uregulowań prawnych i przepisów podatkowych w tym zakresie oraz na zmiany gospodarcze, które hamują rozwój tej struktury. Następnie zanalizowano tworzenie się holdingów w województwie szczecińskim w latach 1990-1996 na przykładzie kilku przedsiębiorstw branży budowlanej: SPISiE S.A., EsPeBePe Holding S.A., NPBO Holding S.A. Na zakończenie wskazano szanse i zagrożenia jakie niesie najbliższe otoczenie dla istnienia holdingów.

This article describes general conditions to create holding in firms. It pays attention to absent law-regulations and tax-regulations in this sphere and it pays attention to economic changes, which hamper progress this structure. Several firms from Szczecin were represented as examples in this article (SPISiE S.A., EsPeBePe Holding S.A., NPBO Holding S.A.). This article describes chances and threats as resulting from economic environment, too and suggestions that use them or avoid them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu