BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarska Alicja
Title
Zmiany struktury produkcji gospodarstw rolniczych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
Changes in Production Structure in Farms Run Non-Agricultural Economic
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 5, s. 149-154, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Zmiany organizacyjne, Działalność gospodarcza, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Rachunkowość rolna
Non-agricultural economic activity, Arable farm, Agricultural production, Organisational change, Business activity, Double occupation of farmers, Agricultural accountancy
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka przedstawiła wyniki badań nad zmianami struktury produkcji rolniczej, na podstawie analizy 210 gospodarstw, które w latach 1996-2000 prowadziły nieprzerwanie rachunkowość rolną pod kierunkiem IERiGŻ oraz wykazywały prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

The article shows production structure in 210 farms using the farm accountancy system as supervised by the Institute of Agriculture and Food Economics and these farms also run non-agricultural economic. The paper presents the structure and transformation of this agricultural production as seen in the farms which took part in the study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gorzelak E. (1997): Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludności rolniczej w latach 1990-1997. Biuletyn Informacyjny. Wydanie specjalne. Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
  2. Karwat-Woźniak B. (2001): Zmiany aktywności rynkowej gospodarstw chłopskich w latach 1996-2000 w świetle ankiety IERiGŻ. IERiGŻ, Warszawa.
  3. Pokrzywa T. (1998): Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 1996 roku. IERiGŻ, Warszawa.
  4. Pokrzywa T. (2002): Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 2000 roku. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Praca zbiorowa (2001): Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 2000. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu