BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Jacek (Wydział Zarządzania)
Title
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych
Computing Aspects of Chaotic System Modeling
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 181-189, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Symulacje komputerowe, Modelowanie systemowo-dynamiczne, Modele matematyczne, Szeregi czasowe
Computing simulation, System dynamics modelling, Mathematical models, Time-series
Note
summ.
Abstract
W artykule rozważane są zagadnienia dotyczące stabilności obliczeń numerycznych, które od strony aplikacyjnej stanowią istotę przeprowadzanych eksperymentów komputerowych z modelami matematycznymi systemów chaotycznych. Autor konkluduje, iż warunkiem obserwowania i badania przebiegów chaotycznych w modelu systemu dynamicznego jest możliwość wykonywania obliczeń z wystarczająco dużą dokładnością. Warunki takie może zapewnić nowa i odpowiednio wykorzystana technika komputerowa.

The efficient research instruments commonly used for identification of chaotic system dynamics include computer-aided simulation experiment. Properly selected software allows generation of time series of required length that result from observation of a mathematical model of the given chaotic system. Computer software can also be used for calculations to support the analysis of simulation results. The computer-aided calculations are the ground for conclusions on the dynamics of the chaotic system model. The accuracy and significance of calculations affect the conclusion viability. The paper presents selected aspects of specific numerical calculations used in computer-aided experiments with chaotic system models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baker G. L., Gollub J. P., Wstęp do dynamiki układów chaotycznych, PWN, Warszawa 1998.
  2. Gleick J., Chaos, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
  3. Ott E., Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa 1997.
  4. Schuster H. G., Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1995.
  5. Stewart I., Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu