BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Jacek (Wydział Zarządzania)
Title
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych
Simulation Testing of Numerical Stability with Piecewise Linear Models of Chaotic Systems
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 191-200, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Symulacje komputerowe, Modelowanie systemowo-dynamiczne, Modele matematyczne, Szeregi czasowe
Computing simulation, System dynamics modelling, Mathematical models, Time-series
Note
summ.
Abstract
W niniejszej pracy dominowało eksperymentalne podejście badawcze, obejmujące metody, mające postać symulacji komputerowych dotyczących zachowania się matematycznych modeli systemów dynamicznych. Główne narzędzie prowadzonych badań stanowiła aplikacja z grupy elektronicznych arkuszy obliczeniowych. Prezentowane rezultaty przeprowadzonych badań wykazują, że techniczny aspekt wykonywania obliczeń związanych z modelami systemów, w których jest obserwowany chaos, może mieć istotny wpływ na końcowe wyniki eksperymentów symulacyjnych. W badaniach związanych z komputerową analizą systemów chaotycznych istotną rolę odgrywać może właściwy wybór sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zapewniających odpowiednią dokładność i stabilność numeryczną prowadzonych obliczeń. (fragment z tekstu)

The significant aspects of using simulation methods for examination of the dynamics of chaotic systems include numerical stability of computer-aided calculations. The paper presents selected problems of the impact of arithmetic calculation accuracy on the performance of chaotic system models. The results show that the selection of computing procedure and accuracy level may largely affect the conclusions drawn on the basis of computer-aided calculations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ott E., Chaos w układach dynamicznych, WNT, Warszawa 1997.
  2. Schuster H. G., Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1995.
  3. Zawadzki H., Chaotyczne systemy dynamiczne, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1996.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu