BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wybrane zagadnienia projektowania interfejsu człowiek-komputer dla osób niepełnosprawnych
Selected Problems of Designing a Human-computer Interface for the Disabled
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 213-219, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Komunikowanie człowiek-komputer, Osoby niepełnosprawne
Human-computer system, Disabled people
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera rozważania dotyczące projektowania interfejsu człowiek - komputer dla osób niepełnosprawnych. Autor omawia koncepcję analizy ruchów praksyjnych. Koncepcja ta reprezentuje podejście silnie zorientowane na użytkownika, które pozwala uniknąć konieczności dostosowywania się człowieka niepełnosprawnego do wysokich wymagań typowego interfejsu graficznego.

Analysis of praxic movements (PMA) is a novel approach to graphical user interface development, based on natural human behaviour. In a PMA-based interface, each screen element is related to a single function performed by the computer system. When the user points to a screen element, the related function is activated. A PMA-based interface is supported by an AI component responsible for detection and interpretation of the pointing action. The dynamics of pointer movements over the screen is a sole source of the information processed by PMA, while'all other input signals are neglected. Those properties of a PMA-based interface make it a convenient tool for creation of simple and intuitively operated human-computer interfaces for the disabled. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Przybyło J., Jabłoński M., Wołoszyn P., Wizyjny interfejs człowiek - komputer przeznaczony dla użytkowników niepełnosprawnych, Automatyka, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003, t. 7, z. 3, s. 385-398.
  2. Przybyło J., Wołoszyn P, Jabłoński M., Rozpoznawanie jednostek czynnościowych mimiki twarzy dla potrzeb interfejsu człowiek-komputer, Materiały seminarium Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok, 2004.
  3. Wołoszyn P., Przybyło J., Jabłoński M., Analiza przydatności metod komunikacji z komputerem w tworzeniu interfejsu dla osób niepełnosprawnych, Automatyka, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003, t. 7, z. 3, s. 399-408.
  4. Wołoszyn P., Tadeusiewicz R., Analiza ruchów praksyjnych jako nowe narzędzie przydatne w tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika, Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2003, r. 3, nr 5, s. 115-138.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu