BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia
Title
Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną
The Consolidation of the Financial Statements with the Use of the Full Consolidation Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 1998, nr 18, s. 13-19
Keyword
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Bilans skonsolidowany, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Grupa kapitałowa
Reporting in enterprises, Consolidated financial statements, Consolidated balance sheet, Consolidation of financial statements, Capital group
Note
summ.
Abstract
Konsolidacja sprawozdań finasowych metodą pełną obejmuje tylko jednostki zależne od jednostki dominującej. Na podstawie tych sprawozdań można ocenić faktyczną sytuację gospodarczą, wynik finansowy oraz rentowność grupy kapitałowej. Sprawozdanie dostarcza również informacje o możliwości spłacania zobowiązań przez grupę kapitałową, o pozyskiwaniu i wykorzystaniu kapitału własnego i obcego, o zdolnościach płatniczych i o przychodach, kosztach i wyniku finansowym w przekroju określonych rodzajów działalności.

Two methods are used to consolidate the financial statements of the firms creating the group of companies. One of these methods is the full consolidation method used by the subsidiary companies preparing the consolidated financial statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu