BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Basaj Maciej
Title
Pozarolnicza aktywność gospodarcza właścicieli gospodarstw rolnych jako przejaw adaptacji do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej
Non Agriculture Economic Activity of Farm Owners as a Symptom of Adaptation to New Socio-Economic Situation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 7-10, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rozwój przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Arable farm, Entrepreneurship development, Business activity, Double occupation of farmers, Equal opportunity of developing
Note
synopsis, summ.
Country
Polska Południowo-Wschodnia
Poland South-East
Abstract
Autor omówił wyniki badań dotyczące pozarolniczej przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich z terenu trzech województw Polski południowo-wschodniej (małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego).

The out of agriculture economic activity of farmers is one of the directions in the development of Polish f arms. The author makes use of the results of studies obtained in the South-eastern Poland and concentrates on an attempt to assess the extent of changes occurring in families of farmers who undertake a new direction of out of agriculture activity. He pays special attention to the involvement of family members in new projects and to the influence of economic activity on further functioning and the significance of a farm as one of the source of their income. Rural over population is the strongest in this area, hence diversification of the previous activities by majority of "farmers " seems to be the only way to stop the process of their families falling into poverty and their social status becoming marginal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fedyszak-Radziejowska B. (2000): Stosunek ludności wiejskiej do procesu zmian w polskim rolnictwie. Chłop, rolnik, farmer? Warszawa, 105-121.
  2. Główny Urząd Statystyczny. (2001): Ważniejsze dane o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Warszawa, LII-LIII.
  3. Kodziński M. (1999): Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR, Warszawa, 34-40.
  4. Kłodziński M. (2001): Bariery i priorytety w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Postępy Nauk Rolniczych, nr 4/2001, 60.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu