BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bereżnicka Joanna
Title
Program rolnośrodowiskowy na Podkarpaciu
Agri-Environmental Program on Podkarpacie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 11-15, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Programy UE, Programy ochrony środowiska, Gospodarstwa rolne, Modernizacja obszarów wiejskich
EU programme, Environmental programs, Arable farm, Modernisation of the rural area
Note
synopsis, summ.
Country
Region podkarpacki
Abstract
Polski program rolnośrodowiskowy, wdrażany w gospodarstwach rolnych funkcjonujących na terenach cennych przyrodniczo, tj. podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego, jest testowany w formie pilotażowego projektu rozwoju obszarów wiejskich, w ramach programu Pfare 99. Celem opracowania była prezentacja udziału powiatów województwa podkarpackiego w realizacji tego programu.

The Agri-environmental Programme is tested such as pilot rural development measures in Warmia Mazury and Podkarpacie. This programme put into practice 2 77 family farms in Podkarpacie on 4500 ha area. Environmentally friendly agriculture implement about 15% farmers and 84% Landscape management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, IUNG 1999, Puławy
  2. Wytyczne dla wnioskodawców, PARP 2001. Warszawa (maszynopis)
  3. Pilotażowy Projekt Rolnośrodowiskowy, MRiRW 2001. Warszawa (maszynopis)
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu