BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka
Title
Identyfikacja potrzeb doradczych jako baza doskonalenia doradztwa rolniczego w Polsce
Identification of Advising Needs as a Base of Agricultural Advising Improvement in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 16-19, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Doradztwo rolnicze, Ośrodki doradztwa rolniczego
Agricultural advisory, Agricultural advisory centers
Note
synopsis, summ.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstract
Poznanie potrzeb i oczekiwań rolników z zakresu doradztwa ma istotne znaczenie, bowiem pozwala nie tylko na budowanie programów doradztwa rolniczego, ale pomaga również prognozować zachowania i działania rolników w przyszłości. Doradztwo rolnicze nie może być jednolite dla całego kraju, ale dostosowane do rzeczywistych potrzeb regionu. I tak w badaniach przeprowadzonych w 1999 roku na Pomorzu Środkowym, gdzie obok rodzin typowo rolniczych dominowały duże skupiska byłych pracowników PGR-u, okazało się, że potrzebny jest rozwój doradztwa socjalnego w zakresie wychowania i kształcenia młodzieży wiejskiej oraz pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu.

Category of advisory needs performs basic part in programming and planning of advising agricultural. Going out from foundations, that advising needs realizes motor function of agricultural progress, should fix manners of formation these needs whether of expectations. Without settlements of advisory needs composition of advisory needs is unsuccessful, not reflecting of real expectations given environments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brodziński Z., Chyłek E.K. (1998): Problemy przemian strukturalnych na obszarach wiejskich i rola doradztwa rolniczego w ich rozwiązywaniu. [W:] Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie. Materiały konferencyjne, Poznań;: 21-31.
  2. Chyłek E,K. ( 1999): Struktura organizacyjna oraz rola i zadania doradztwa na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wprowadzeniu reform w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/99 (20). Poznań;:5-15.
  3. Matuszak E. (1998): Doradztwo rolnicze - oczekiwania, możliwości i bariery. [W:] Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie. Materiały konferencyjne. Poznań;: 109-119.
  4. Mickiewicz A., Iwaszkiewicz Z. (1999): Doradztwo rolnicze istotnym czynnikiem kreującym procesy przemian strukturalnych na obszarach wiejskich. [W]: Doradztwo rolnicze w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne. Poświętne;: 87-95.
  5. Ostrowski L. (1995): Warunki życia i pracy w opinii kobiet wiejskich. [W:] Kobieta wiejska w Polsce. Rodzina, praca, gospodarstwo (pod red. Sawickiej J.), Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu