BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodziński Zbigniew
Title
Doradztwo wobec problemów rozwoju obszarów wiejskich
Advisory Service Facing the Problems of Rural Areas Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 20-24, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Doradztwo rolnicze, Ocena jakości usług
Modernisation of the rural area, Agricultural advisory, Service quality assessment
Note
synopsis, summ.
Abstract
Celem opracowania była ocena zaangażowania służb doradczych w Polsce w proces wspierania działań o charakterze programowym, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Autor omówił zakres i źródła finansowania doradztwa i przedstawił ocenę jakości funkcji instytucji doradczych. Na zakończenie wymienił grupy problemów, z jakimi borykają się, w opinii doradców, gminy wiejskie leżące w obszarze oddziaływania instytucji.

The idea of sustainable development defines the aim of the actions undertaken within economic and social policy in Poland. The idea makes it possible to look at the development of rural areas in Poland from a new point of view, and simultaneously is becoming the inseparable trend of the actions of advisory institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cawley M. (1995): The need for new development paradigm. Evidence from Ireland, niepublikowany referat z konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi w Pradze z 1995 r., s. 12
  2. Chyłek E. K. (2002): Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w świetle dokumentów i programów rządowych. [W:] Młodzi rolnicy w perspektywie integracji z Unią Europejską. UWM Olsztyn, s. 223-236
  3. Kożuch B. (2000): Rola kapitału ludzkiego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Zesz. Nauk. SERiA, t. II, z. 4, s. 237-241. Warszawa, Poznań, Zamość
  4. Mościcki K., Majewska M. (2002): Potrzeby edukacyjne młodzieży wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych rolników. [W:] Młodzi rolnicy w perspektywie integracji z Unią Europejską, UWM Olsztyn, s. 155-159
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu