BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Wydział Zarządzania)
Title
Ludzie organizacji uczących się
Human Resources in Learning Organizations
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 647, s. 35-50, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Organizacje uczące się, Kompetencje kierownicze, Menedżer skuteczny, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Learning organisations, Managerial competencies, Effective manager, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zaprezentowania, jakie kompetencje powinien osiągnąć personel danej instytucji, aby można było ja nazwać organizacją uczącą się. Przedstawiono wymagania stawiane pracownikom współczesnych przedsiębiorstw, oraz omówiono modele kompetencji pracownika organizacji uczącej się.

This article reviews the most recent model s of skills and competencies required of modern employees and future enterprises. Next, the article presents a list of competencies that people creating learning organizations need to master. The author focuses on employee knowledge and its significance for the development of learning organizations, on thought models that should shape the modes of thinking of employees participating in organisational learning processes, on emotional intelligence, as well as on people's talents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair Ch.B., Murray B. A., Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Andersen D., Ackerman Andersen L., Beyond Change Management. Advanced Strategies for Today's Transformational Leaders, Jossey-Bass/Pfeiffer, A. Wiley Company, San Francisco 2001.
 3. Apanowicz J.. Znaczenie standardów moralnych w przedsiębiorstwie [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, pod red. M. Jerzemowskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2002.
 4. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
 5. Gabara W., Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje, PWE, Warszawa 1989.
 6. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 7. Katzenbach J.R., Smith D.K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 8. Mikuła B., Winkler R., Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, Prace Naukowe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002, nr 6.
 9. Müller U.R., Szczupłe organizacje. Literatura obowiązkowa każdego kierownika, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 11. Nonaka L, Toyama R., Konno T., SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamie Knowledge Creation, „Long Range Planning" 2000, vol. 33.
 12. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 13. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 15. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 16. Sikorski C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym. przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 17. Skyrme D.J., Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butter- worth Heinemann, Oxford 1999.
 18. Walentynowicz P., Racjonalność podejmowania decyzji menedżerskich [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, pod red. M. Jerzemowskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk 2002.
 19. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 20. Wenger E., McDermott R., Snyder W.M., A Guide to Managing Knowledge. Cultivating Communities of Practice, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2002.
 21. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz, organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 22. Winiecki J., Polaczek cwaniaczek, „Wprost" 2002, 3 listopada.
 23. Zaborowski Z., Trening personalny. Postawy teoretyczne -procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu