BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czykier-Wierzba Dorota
Title
Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności zacofanych regionów Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji i integracji : Wnioski dla Polski
The Role of Human Capital in Shaping of the Competitiveness of the Regions Lagging behind in Relation to Processes of Globalization and Integration: Conclusions for Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 25-32, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Inwestowanie w kapitał ludzki, Wykształcenie, Kształcenie zawodowe, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Structural funds, Investments in human capital, People's education, Vocational training, Equal opportunity of developing
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autorka przedstawiła wielkość, kierunki i efekty wykorzystania środków z funduszy strukturalnych, przeznaczonych w latach 1994-1999 na rozwój czynnika ludzkiego, w zacofanych regionach UE. Wynikające, z przeprowadzonych badań, wnioski dla Polski umieściła autorka w zakończeniu.

The use of the EU Structural Funds' resources is investigated, with the focus on amounts of expenditure a human capital development, funded projects, and their results in the period from 1994 to 1999. Conclusions for Poland stemming from conducted research are also presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. III konferencja ministrów krajów OECD na temat polityki regionalnej (1994): Gospodarska Narodowa nr 7-8, 44-48.
 2. Balicka M. (2001): Ogon dawniej tygrys. Polityka, nr 3, 59.
 3. Bandura J. (2001): Czego możemy nauczyć się od tygrysów? Nowe Życie Gospodarcze, nr 20, 37-39.
 4. Bielecki J. (2001): Recepta na miejsca pracy. Rzeczpospolita z dnia 2 stycznia 2001.
 5. Die Auswirkungen der Strukturpolitik auf wirtschaftliche und soziale Kohäsion in der Union 1989-1999. (1997) Europäische Kommission, Brüssel, 53 i 125.
 6. Duczkowska-Małsz K. (1998): Rolnictwo-Wieś-Państwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 81-85.
 7. Eurostat (2000): Jahrbuch Europa im Blick der Statistik. Europäische Kommission, Brüssel, 119.
 8. Kowalska I. (2001): Ekonomiczne wyznaczniki perspektyw kształcenia młodzieży wiejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom III, Zeszyt 6, 133-138.
 9. Leopold A. (2001): GOW a realia. Nowe Życie Gospodarcze nr 20, 19.
 10. Mosiej G. (2001): Integracja Polski z DE a wyzwania cywilizacji informacyjnej. Wspólnoty Europejskie nr 7-8, 33-37.
 11. Research and regional policy - forging new synergies (2001). Newsletter nr 92, 1.
 12. Sosnowska B. (2001): Ewolucja poziomu i struktury wykształcenia ludności wiejskiej oraz jej implikacje społeczno-ekonomiczne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom III, Zeszyt 6, 117-122.
 13. Sztanderska U. (2001): Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy (1). Nowe Życie Gospodarcze, nr 21, 32-34.
 14. Sztanderska U. (2001): Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy (2). Nowe Życie Gospodarcze, nr 22, 42-43.
 15. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory (2001). Second report on Economic and Social Cohesion. European Commission. Volume 1, Luxembourg, 57, 68-71.
 16. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory (2001): Second report on Econonic and Social Cohesion. European Commission. Volume 2, Luxembourg, 47.
 17. Zorska A. (1998): Ku globalizacji? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 29, 244.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu