BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzieża Grzegorz
Title
Media informacyjne w gospodarstwie indywidualnym
Informative Media in a Family Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 33-37, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Modernizacja obszarów wiejskich, Internet, Sieć telefoniczna
Arable farm, Modernisation of the rural area, Internet, Telephone network
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił wnioski z przeprowadzonych badań nad określenie możliwości wykorzystania przez rolników nowoczesnych mediów informacyjnych do pozyskiwania i przekazywania informacji rynkowych. Badania przeprowadzono na grupie 77 rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, położonych w otoczeniu przedsiębiorstwa przetwórczego (chłodni).

Usage of Internet in a business activity more and more often can mean larger chances also on difficult market if agricultural products. However, a possibility of application of the newest achievements from a field of transfer if information in an agricultural farm faces a number of limits. A one from the most essential limit can be low level if education of rural population. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dryl T. (2001): Handel artykułami spożywczymi z wykorzystaniem Internetu. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 3, Zeszyt 3, ss. 100-103.
  2. Dzieża G. (2001): Perspektywy rozwoju mechanizacji gospodarstw rolnych współpracujących z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 2, Zeszyt 5, ss. 131-135.
  3. Kapusta F. (2001): Baza surowcowa jako podstawa logistyki zaopatrzenia przemysłu spożywczego, [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 3, Zeszyt 4, ss. 109-113.
  4. Kierzkowski Z. (1998): Zagadnienia specyfikacji odwzorowania zasobów i struktur komunikacyjno-wykonawczych obiegu informacji w systemach WOD. Komputerowe systemy wielodostępne. ATR Bydgoszcz.
  5. Sikorska A. (1999): Struktura społeczno-demograficzna i wykształcenie ludności wiejskiej. IRiGŻ. Studia i monografie. Warszawa, Zeszyt 87, ss. 36-44.
  6. Sosnowska B. (2001 ): Ewolucja poziomu i struktury wykształcenia ludności wiejskiej oraz jej implikacje społeczno-ekonomiczne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 3, Zeszyt 6, ss. 117-121.
  7. Szopiński W. (2001): Wpływ informacji rynkowej na zarządzanie gospodarstwem rolnym. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 3, Zeszyt 5, ss. 94-98.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu