BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gralak Katarzyna
Title
Rola władz samorządowych w rozwoju agroturystyki
The Role of Local Self-Government in Agritourism Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 43-47, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Agroturystyka, Samorząd terytorialny, Rozwój gospodarczy regionów
Agrotourism, Local government, Economic development of regions
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka podjęła zadanie określenia roli władz samorządowych w rozwoju agroturystyki. Określiła instrumenty pośredniego i bezpośredniego oddziaływania samorządu gminnego na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych na przykładzie gminy Wiżajny w województwie podlaskim.

The aim of this paper is to explore the importance of local self government in the process of agritourism development. The most important forms of support are: financing the improvement of infra-structure in rural areas and on agricultural properties, road-signs, promotion, information on the different attractions. Farmer point of view problem is the lack of financial resources and the lack of knowledge of where to get information or expert advice in developing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Nawrocka E. (2001): Znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki. [W:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich, Mat. Konferencyjne IX Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego w Złotwie, KCDRRiOW, Kraków 2001, s. 90.
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. (Dz. U. Nr 10 z 1999 r., poz. 87.).
  3. Strategia rozwoju gminy Wiżajny w latach 2000-2005.
  4. Suwalszczyzna zaprasza. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna 2001.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu