BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grontkowska Anna
Title
Znaczenie wprowadzenia postępu w opinii rolników uczestniczących w programie IFCO Partners
The Importance of Technological Progress Implementation in Opinion of Farmers Participating in IFCO Partners Plan
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 48-52, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Postęp technologiczny w rolnictwie, Produkcja rolna
Modernisation of the rural area, Technological progress in agriculture, Agricultural production
Note
synopsis, summ.
Abstract
Celem opracowania było określenie znaczenia, ale także korzyści i barier wdrażania postępu technologicznego w opinii rolników współpracujących w programie IFCO Partners w 2001 roku. Wcześniej autorka scharakteryzowała program IFCO Partners oraz gospodarstwa uczestniczące w tym projekcie.

An important aspect of competitiveness increase of Polish agriculture is production of high quality commodities. In this paper advantages and disadvantages of technological progress implementation in agriculture production in opinion of farmers who cooperate within the IFCO Partners program are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Horne T. (2001): IFCO Partners - zintegrowana produkcja rolna. [W:] Rynkowe i agrotechniczne czynni zwiększania produkcji zbóż w Polsce 15.02.2001. Materiały pokonferencyjne. Niezależna Agencja Prasowa Warszawa
  2. IFCO - prezentacja programu
  3. Rozbicki J. (2001): IFCO - propozycja dla najlepszych. Wieś Jutra nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu