BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Barbara, Juchniewicz Małgorzata
Title
Skuteczność wprowadzania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Efficiency of Introducing New Products' Innovations in Food Industry Companies
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 53-58, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Innowacyjność przedsiębiorstw
Food industry, Enterprise innovation
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorki przeprowadziły ocenę skuteczności działań rozwojowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (branża mleczarska, mięsna, przetwórstwa owocowo-warzywnego i cukiernicza) oraz czynników, które je zwiększają lub ograniczają. Oceny tej dokonały na podstawie trafności rynkowej nowych produktów (rozumianej jako zgodność cech oferowanych w nowych produktach z cechami oczekiwanymi przez rynek) oraz czasu opracowywania i wdrażania nowych produktów na rynek.

This article attempts to evaluate efficiency of development activities of food industry companies and factors, which increase and decrease the efficiency. This evaluation was done on a basis of market accuracy of new products (which one can understand as compliance of new products ' attributes with attributes expected by the market) and time of preparing and introducing new products on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bogdanienko J. (2000): Zmiana warunków funkcjonowania współczesnych firm a zarządzanie procesami innowacyjnymi. [W:] Karaszewski W. (red.) Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999. UMK, Toruń.
  2. Brzeziński M. (red.). (2001): Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa.
  3. Drucker P. (1992): Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
  4. Festel G. (1999): F+E-Management in innovativen Unternehmen. Management 7-8. Zarządzanie na Świecie, 9.
  5. Grzybowska B., Juchniewicz M., Pasternak K. (2001): The course of product innovation process in a poultry industry company. Economic Science, No 3, 27-35.
  6. Haffer M. (1998): Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych. UMK, Toruń.
  7. Pasternak K., Grzybowska B., Strychalska A. (1999): Przesłanki tworzenia i sukcesów rynkowych produktów żywnościowych. Konferencja naukowa nt. Marketing jako element działalności rozwojowej w przedsiębiorstwie. ART, Olsztyn.
  8. Siuta B. (1996): Strategia zarządzania produktem. TNOiK-OPO, Bydgoszcz.
  9. Urban S. (1995): Produkt jako instrument marketingowy w przemyśle mięsnym. Gospodarka Mięsna, 1.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu