BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackowska Małgorzata
Title
Bezpośrednie i pośrednie skutki ubóstwa w Polsce
Direct and Indirect Results of Poverty in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 64-67, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Gospodarstwa domowe, Ubóstwo
Social costs of economic transition, Households, Poverty
Note
synopsis, summ.
Abstract
Tematem artykułu była skala ubóstwa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych oraz bezpośrednie i pośrednie czyli odległe w czasie, skutki tego zjawiska.

The first direct and the most felt result of poverty is inability offending households essential needs (food, health security, education, and culture). Poverty, which is suffered nowadays, rise not only directly results, but also cause results in the future for example weak society as well intellectually as physically. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kabaj M. (2000): Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. IPiSS, Warszawa
  2. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 1999 roku GUS, Warszawa 2000
  3. Roczniki statystyczne GUS
  4. Warunki życia ludności w 1998 roku GUS, Warszawa 1999
  5. Warunki życia ludności w 1999 roku GUS, Warszawa 2000
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu