BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jalinik Mikołaj
Title
Rozwój gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim
The Development of Agrotourism Farms in Podlaskie Voivodship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 68-72, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Agroturystyka, Gospodarstwa rolne
Agrotourism, Arable farm
Note
synopsis, summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na przełomie 2001/2002 roku w województwie podlaski, na temat rozwoju gospodarstw agroturystycznych po okresie transformacji systemowej w Polsce. Badania te miały na celu poznanie warunków i zakresu w jakich funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.

In Podlasie voivodship there has taken place in recent years the sustainable development of agrotourism farms as well as cooperating institutions such as agroturism associations, agriculture consultative teams and, chambers of agrotourism. Agrotourism farms in the studied area have at their disposal excellent and varied accommodation base and cheap and good cooking. They offer rooms to let, holiday lodgings and holiday cottages. In spite of diverse difficulties Podlasie voivodship is a region conductive to the development of agrotourism and agrotourism farms. Findings of the research allow to draw the following inferences: Podlasie voivodship has at its disposal unpolluted nature, water regions, such as lakes, rivers, ponds and artificial lakes, beautiful landscapes, as well as monuments of nature, the development of agrotourism farms was contributed by unprofitable conditions for agricultural farms I (i. e. low profits from forming), service takers emphasize that they have enjoyed unheard - of hospitality in most of agrotourism farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997). Agroturystyka, Wyd. Poltext, Warszawa,
  2. Drzewiecki M. (1995). Agroturystyka Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz,
  3. Majewski J. (1994). Turystyka konwecjonalna i alternatywna a agroturystyka. Rynek Turystyczny, nr 7,
  4. Kłodziński M., Wilkin J. (1998). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa,
  5. Ziętara W. (1998). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu