BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworowski Piotr
Title
Podstawy sukcesów rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne w procesie integracji europejskiej
The Basics of Farmers Successes Running in European Integration Process
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 73-76, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rodzinne gospodarstwo rolne, Zachowania innowacyjne, Strategia sukcesu
Poland's economic integration with the EU, Family farm, Innovative behaviours, Success strategy
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił działania, których celem, obok uzyskania najkorzystniejszych warunków akcesyjnych, jest także chęć jak najlepszego przygotowania polskiego agrobiznesu i obszarów wiejskich do pełnego i skutecznego funkcjonowania w ramach pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej.

On the way to European Union there are two processes in agriculture and agribusiness that are affecting each other - transformation and integration. Regardless of preliminary discussions changes are being made in order to come true, ft is a result of farmers" activity, especially the young who run their own farms. These enterprises approach agrobusiness only, but first of all it take place in agromarketing area. As it turns out good results of farming are fundamental factor approaching agriculture to European Union structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jaworowski P., Sobków C. (19,96): Procesy transformacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez młodych rolników w warunkach gospodarki rynkowej. UMK, Toruń.
  2. Duczkowska-Małysz M. (1993): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. PAN-IRWiR, Warszawa.
  3. Kłodziński M. (1993): Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych. PAN-IRWiR, Warszawa.
  4. Leopold A. (1997): Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu