BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Monika
Title
Motywy powstawania oraz szanse rozwojowe grup producenckich w rolnictwie
Motives of Creation and Development Chance of Producers Groups in Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 77-82, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Grupa interesu, Badanie opinii
Arable farm, Interest group, Opinion research
Note
synopsis, summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Autorka zbadała opinie rolników działających w ramach trzech grup producenckich, zajmujących się produkcją ziemniaka, na terenie województwa świętokrzyskiego. Wyodrębnione zostały w ten sposób zarówno korzyści wynikające z uczestnictwa w grupie producenckiej oraz bariery i zagrożenia wpływające na ich dalszy rozwój.

The developing of polish market economy press for adjustment of farmers to new conditions of production. It was the reason of establish the new form of organization, it is groups of producers. These organizations give the chance for farmers to rise of their products quality and quantity and decrease of costs connected with inputs for agricultural production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klepacki B. (1999): Ekonomika i organizacja rolnictwa. WSiP, Warszawa, 17-18.
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dz. U. z dnia 20 października 2000 r.
  3. Wilkin J. (2001): Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczniki Naukowe SERIA, tom III, zeszyt l, 9-20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu