BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Julian
Title
Wpływ kredytów inwestycyjnych na innowacje w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych gmin województwa dolnośląskiego
The Influence of Investment Loans on the Innovations on Farms in Several Communes of Dolnośląskie Voivodship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 83-86, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Kredyt inwestycyjny, Zachowania innowacyjne
Arable farm, Investment loans, Innovative behaviours
Note
synopsis, summ.
Abstract
Przedmiotem badań w artykule były innowacje w gospodarstwach prowadzących modernizacje dzięki otrzymanym kredytom inwestycyjnym. Celem natomiast zbadanie wpływu podjętych kredytów inwestycyjnych na liczbę i rodzaj wprowadzonych innowacji. Badania przeprowadzone zostały w województwie dolnośląskim na liczbie 70 obiektów badawczych.

The increasing interactions between markets and development of farms pursues the necessity of farm modernisation. The specificity of farm production, to a large extent dependent on seasonal production cycle, ш consequently irregularity of income make self-financing of farms rather difficult. These difficulties are compensated for by taking investment loans, which stimulate innovations on Polish farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Drucker P. F. (1992): Innowacje i przedsiębiorczość - praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
  2. Jóźwiak W. (1997): Procesy dostosowawcze w gospodarstwach rolnych w perspektywie stowarzyszenia z Unią Europejską. Materiały na Konferencję Naukową zorganizowaną z okazji jubileuszu 70. urodzin prof, dr hab. Floriana Manieckiego. SGGW, Warszawa.
  3. Kożuch A., Kożuch B., Kutkowska B. (2000): Polska polityka rolna u progu XXI wieku. Nauka- Edukacja, Warszawa.
  4. Maziarz C. (1984): Andragogika rolnicza. PWN, Warszawa.
  5. Ryznar J. (1995): Doradztwo rolnicze w zarysie. AR, Wrocław.
  6. Ryznar J., Kalinowski J. (1999): Wybrane aspekty oddziaływania kredytów preferencyjnych na kondycjt ekonomiczną i rozwój gospodarstw rodzinnych w kontekście pracy doradczej (na przykładzie byłego województwa wrocławskiego). Postępy Nauk Rolniczych, nr 6, 89- 99.
  7. Ryznar J., Krzemiński J. (1994): Wykorzystanie punktowego obliczania innowacji rolniczych w rachunki korelacji. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXI, str. 99-103.
  8. Schumpeter J. (1960): Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu