BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karbowiak Katarzyna
Title
Kształtowanie produktu w turystyce wiejskiej
Product Creating in Rural Tourism
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 87-91, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkt turystyczny, Agroturystyka
Tourist product, Agrotourism
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka przedstawiła zagadnienia kształtowania się produktu w turystyce wiejskiej, uwzględniając jego istotę, strukturę i miejsce w marketingu.

Tourism as form non-agricultural economic activity of farmers has in our country more and more advocates. This form creates as new possibilities of utilization first of all of attractive nature space and farm buildings, and the second - obtained additional incomes create to possibility of activation rural development. Tourism also creates enterprises in the village and indispensable conditions to other lives. This form of rural development affords possibilities additional sources of income. At last tourism as business brings definite material and non-material advantages, but will demand recognition of market, of rules of marketing, accountancies and profitability. Recognition and deepen these rules will permit on effective leadership this activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dudek-Wojtyła R. (1997): Szanse agroturystyki w województwie zamojskim a świadomość jego mieszkańców. Wieś i Rolnictwo, nr 2, 106.
  2. Gaworecki W. (1994): Turystyka. PWE, Warszawa.
  3. Holloway J. Ch, Robinson Ch. (1997): Marketing w turystyce. PWE, Warszawa.
  4. Majewski J. (2000) : Budowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej. [W:] Agroturystyka. FAPA Warszawa, 496-502.
  5. Mruk H., Rutkowski I. (1994): Strategia produktu. PWE Warszawa.
  6. Potts T. D. (1994): Odkryj swoje miasto. Proces rozwoju turystyki. Jelenia Góra.
  7. Sikora J., Bera J. (1997): Rodzina czynnikiem sukcesu w działalności agroturystycznej. [W:] Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej. CDiEwR, Kraków, 63-70.
  8. Wiatrak A.P. (1998): Rynek i produkt w turystyce wiejskiej. [W:] Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej. SGGW, Warszawa, 7-20.
  9. Wiatrak A.P. (1997): Rola doradztwa w przygotowaniu przedsięwzięć agroturystycznych. [W:] Doradztwo w rozwoju agroturystyki. SGGW, Warszawa, 51 -62.
  10. Żelazna K. (2000): Marketing mix i jego elementy w działalności agroturystycznej. [W:] Agroturystyka, FAPA Warszawa, 472-484.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu