BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona
Title
Stypendialny program wsparcia finansowego kapitału edukacji na obszarach wiejskich
The Scholarship Support Programme of Education in the Rural Area
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 97-101, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Edukacja, Wieś, Budżet gospodarstwa domowego, Finansowanie oświaty, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Education, Village, Budgets of households, Financing of education, Equal opportunity of developing
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka podjęła temat oceny istniejącej oferty stypendialnej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Analizę poprzedziła prezentacją wysokości i struktury wydatków ponoszonych na edukację, w kontekście ograniczeń dochodowych wiejskich gospodarstw domowych. Artykuł zakończyła sformułowanymi wnioskami.

Thе education is one of the most fundamental determinants of living in the XXI century. Young people from he villages have a lot of problems to be well educated representatives of polish society. The scholarship is one of form support of education programme for young people in the country. Unfortunately there is no good information system of scholarship programme in the Poland. Not always but very often only pupils from secondary school with a great talent have a chance to achieve scholarship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biała księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa (1995): Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa, 48
  2. Gutkowska K., Laskowski W. (2001): Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych i wynikające stąd konsekwencje dla możliwości realizacji potrzeb. [W:] Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Red. naukowa W. Warzywoda-Kruszyńska, E. Kośmicki, H. Januszek. AR Poznań, 169
  3. Kurowski P. (2001): Minimum egzystencji. Polityka Społeczna, nr 3, 32-33
  4. Wciórka B. (2001): Wydatki rodziców na kształcenie dzieci w wieku szkolnym. CBOS, Warszawa, 1-13
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu