BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkus Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rozwój narzędzi informacyjnego wspomagania logistyki przedsiębiorstwa
Development of Tools for Informational Support of Logistics in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 153-170, bibliogr. 11 poz.
Keyword
System logistyczny, Informatyczne systemy zarządzania, Elektroniczna Wymiana Danych
Logistic system, Management Information Systems, Electronic Data Interchange (EDI)
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe narzędzia informacyjne wspomagania działalności logistycznej przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z zastosowania wyróżnionych narzędzi. Zaprezentowano również charakterystykę przykładu typowego oprogramowania komputerowego opracowanego dla potrzeb obsługi systemu informacyjnego wspomagającego logistykę przedsiębiorstwa.

Among the basic determinants of enterprise operations, the possession of up-to-date information on the state of the market, purchaser needs, competitor activities, own results and internal disturbances in the firm arę especially worthy of attention. A key factor of success is also the immediate informing of end-users about modifications and the benefits of introduced changes. This permits the proper design of information systems with respect to logistics, which are supported by advances in IT. The purpose of this article is to present the basic tools for informational support of the logistics that have been prepared and perfected in response to changing user needs as well as due to the opportunities to use advances in IT in this area. In the article, the author also draws attention to the key benefits of applying the discussed tools and supplements this presentation with a description of typical computer software developed to service an information system assisting company logistics. The research conducted for this article is provisional and applies foremost to solutions used internally in the firm, which to a limited degree impact on co-operation with other entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ciesielski M. [1999], Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr l.
 2. Durlik 1. [19961, Inżyniera zarządzania: Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa.
 3. Fechner J. [2002], Logistyka na progu nowego stulecia, „Logistyka", nr l.
 4. Kompendium wiedzy o logistyce [2001], pod red. E. Gołembskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 5. Logistyka dystrybucji [2001], pod red. K. Rutkowskiego, Difin, Warszawa.
 6. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem [2002], pod red. J. Witkowskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Sariusz-Wolski Z. [1997], System planowania potrzeb materiałowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3.
 8. Sarjusz-Wolski Z. [1998], Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 9. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. [1999], Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 10. Tinham B. [2000], What Place MRP H in the New World?, „Manufacturing Computer Solutions", Orpington, January, vol. 6.
 11. Willcox B. [1997], Why does MRP Fail?, www.geocities.com
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu