BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cabała Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą
Developing an Early Warning System in the Management of the Firm
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 133-151, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, System wczesnego ostrzegania, Strategia zarządzania
Enterprise management, Early warning system, Management strategy
Note
summ.
Abstract
System wczesnego ostrzegania (SWO) polega na wspomaganiu menedżera w ocenie zagrożeń i szans rozwojowych przedsiębiorstwa. Służy głównie wspomaganiu decyzji, będąc równocześnie ważnym elementem systemu informacyjnego w firmie. Zadaniem artykułu jest: wyjaśnienie pojęcia słabych sygnałów, zaprezentowanie modelu systemów wczesnego ostrzegania, przedstawienie zakresu i obszarów diagnozy SWO w firmie, przedstawienie procesu projektowania SWO i określenie funkcji, jakie powinien spełniać SWO w przedsiębiorstwie.

The early warning system (EWS) is treated as a specific type of management information system which warns users that events (phenomena) may occur that will exert a negative or positive impact on the ability of the firm to survive and develop, and which enables the application of appropriate remedial measures to avoid or prevent such events. The EWS, being a system geared towards problem identification, mainly serves to assist decision-making. The article explains the concept of weak signals, presents a model of an early warning system, the scope and areas that EWS diagnoses within the firm, the EWS design process, as well as the list of functions that the EWS should fulfil in the firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Fabiańska K., Rokita J. [1991], Rozwój przedsiębiorstwa, procesy, strategie rozwoju, t. II, AE w Katowicach, Katowice.
  2. Hahn D. [1979], Frűhwarnsysteme, Kriesenmanagement und Unternehmensplanung [w:] Frűhwarnsysteme, pod red. H. Albach, D. Hahn, P. Mertens, „Zeitschrift fűr Betriebswirtschaftlehre", Ergänzungsheft.
  3. Jędralska K. [1997], System wczesnego ostrzegania jako instrument controllingu [w:] Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. H. Bienioka. Katowice.
  4. Machaczka J. [1998], Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków.
  5. Pabis A. [1985], Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa.
  6. Sikorski A. [1993], Controlling i systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Przekształcenia w gospodarce i zmiany w zarządzaniu organizacjami, Politechnika Łódzka, Łódź.
  7. Wierzbiński J. [1998], Systemy wczesnego ostrzegania w planowaniu strategicznym, Toruńska Szkoła Zarządzania, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu