BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beliczyński Jan (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej
The Advertising Activity Information System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 103-120, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Badania reklamowe, System informacyjny, Efektywność reklamy, Technologia informacyjna, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Advertising research, Information system, Advertising efficiency, Information Technology (IT), Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
We wstępie opracowania zidentyfikowano działalność reklamową, zaprezentowano istotę technologii informacyjnej i systemu informacji działalności reklamowej. W dalszej części omówiono przesłanki wykorzystania systemu, jego funkcje i zadania, oraz przedstawiono wymagania jakie powinien spełniać. W zakończeniu zaprezentowano strukturę systemu i dokładnie opisano główne jego elementy.

A basic tool facilitating the management of information resources for advertising needs is the Advertising Activity information System, as part of the Marketing Information System. The main purpose of this system is to supply an informational basis for making advertising decisions by collecting, processing, storing and analysing information. In the introduction, the article defines advertising activities and presents the essence of Advertising Activity Information System technology. Next, the article presents the conditions for use, and the basic and specific functions and tasks of the Advertising Activity Information System, as well as the demands placed on this system. In conclusion, the article presents the structure of the Advertising Activity Information System, in which all of its most important elements are described in detail. For reasons of space, a model Advertising Activity Information System solution is not presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arens W.F., Bovee C.L. [1994], Contemporary Advertising, Richard D., Irwm Inc., Homewood III.
 2. Brady R., Forrest E., Mizerski R. [2002], Marketing w Internacie, PWE, Warszawa.
 3. Domański T., Kowalski P. [2000], Marketing dla menedżerów, PWN, Łódź.
 4. Duliniec E. [1999], Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstvem, PWN, Warszawa.
 5. Gamdzyk A.J. [2001], Klient poznany, klient zdobyty, „Raport Computerworld", październik.
 6. Goban-Klas T. [2001], Żeglując ku społeczeństwu informacyjnemu, „Magazyn Internetowy WWW", nr 11.
 7. Grandys A.J. [2000], Marketing i technologia informacyjna - o związkach strategii marketingowych i strategii IT, Katedra Ekonomii i Marketingu Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 8. Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Metody projektowania i wdrażania systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 9. Krupa K. [2000], Portal informacyjny - inteligentne narzędzie zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 10. Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms [1960], American Marketing Associaton, Chicago.
 11. Mazur A., Jaworska K., Mazur D. [2001], CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Wydawnictwo Madar, Zabrze.
 12. Mazurkiewicz M. [2002], htttp://www.InfoFlow, pl
 13. Mierzejewski M. [2001], Hurtownia danych w praktyce, „Modern Marketing", nr 6.
 14. Podstawy marketingu [1995], pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków.
 15. Poznański P. [2002], Portale korporacyjne, „Marketing w Praktyce", nr 2.
 16. Probst G., Raub S., Rorahardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Sztucki T. [ 1992], Marketing. Sposób myślenia. System działania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 18. Unold J- [2001], Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Urbanek A. [2001], Ilustrowany leksykon teleinformatyka. Wydawnictwo IDG Poland SA, Warszawa.
 20. Węgorkiewicz W. [2001], CustomerRelationship Management, „Marketing w Praktyce", nr I.
 21. Wierzbicki A. [1997], Rola techniki w cywilizacji informacyjnej [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, pod red. nauk. L.W. Zachera, Wydawnictwo Lech W. Zacher, Warszawa.
 22. Wurm S. [2002], Systemy wspomagania decyzji, http://www.infoflow.pl/artykuly/marketung/ m infovide crm.hlml
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu