BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza efektywności modułu sprzedaży w systemie Digitland Enterprise
An Effectiveness Analysis of the Sales Module in the Digitland Enterprise System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 225-234, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Komputerowe systemy handlowe, Informatyczne systemy zarządzania, Sprzedaż, Diagnostyka ekonomiczna
Enterprise management, Computer trading systems, Management Information Systems, Sale, Economic diagnostics
Note
summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano ogólna metodykę badań diagnostycznych wraz z przykładowymi kryteriami oceny. Podjęto próbę identyfikacji systemu sprzedaży w przedsiębiorstwie a także określono miejsce wspomagania informatycznego w tym systemie. W zakończeniu przedstawiono wyniki analiz dokonanych w trakcie badań empirycznych w firmie Digitland z Krakowa.

The purpose of this article is to characterise and diagnose a sales module of an information system from the perspective of meeting the needs of the user, the customer and suppliers. The author carried out the diagnosis using a variety of criteria, e.g., costs, effectiveness, time, quality and other criteria important to the enterprise. The article is a response to the lack of comprehensive Solutions and methodological proposals for analysing the effectiveness of the use of information systems in an enterprise. The article contains a general description of the methodology for diagnosing the information system together with a description of basic evaluation criteria, identification of the sales module of the information system, and an empirical example. The example contained in the article includes an analysis of how the sales system in the enterprise is organised before and after implementation of the integrated information system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chodak G. [1999], Metodologia porównania programów gospodarki magazynowej dla małych i średnich firm, "Informatyka", nr 11.
  2. Informatyka ekonomiczna [1998], pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Jędrzejowicz P. [1998], Pomiar niezawodności oprogramowania, "Informatyka", nr 10.
  4. Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  5. Kobyliński A. [1998], Miary programowania, "Informatyka", nr 10.
  6. Popończyk A. [1997], Ocena efektywności wdrożenia systemu MRP II, "Informatyka - wydanie specjalne MRP 1997".
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu