BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Borodako Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych
Marketing Orientation of Polish Cities in Light of Empirical Studies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 664, s. 5-28, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Badania marketingowe, Badanie rynku, Marketing regionalny, Analiza czynnikowa, Analiza statystyczna, Miasto
Marketing research, Market research, Regional marketing, Factor analysis, Statistical analysis, City
Note
summ.
Abstract
Orientacja marketingowa miasta jako zbiór procedur, istniejących struktur oraz posiadanych zasobów własnych jest charakterystyką syntetyczną, skupiającą w sobie całość wielorakich przejawów właściwych dla marketingowego sposobu myślenia i działania. W pracy przedstawiono metodykę badania marketingowej orientacji miast w Polsce. Następnie przeprowadzono charakterystykę badanej grupy miast, oraz szczegółową analizę statystyczną wyników badań. W zakończeniu omówiono wykorzystanie analizy czynnikowej w diagnozowaniu marketingowej orientacji polskich miast.

Consequent upon the expansion of free market activities by many Polish businesses more and more settlements are, through-yaried actions trying to provide services facilitating their growth. The subject of this paper is the characlerization of the methodology of studies under-taken that were aimed at ascertaining the marketing orientalion of Polish cities. Thanks to these studies, it was possible to present the multiplicity of intensification in marketing orientation depending on the criteria. Factor analysis, which enabled the reduction of existing factors to just a few, was also applied in the analysis of statistical data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. |1] Churchill G., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Czarnecki A., Kryteria i wybór technik badań ankietowych, „Marketing w praktyce" 2000, nr 3.
  3. |3] Frankfort-Nachmias C, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
  4. Gajdzik B., Orientacja marketingowa gminy, „Marketing i Rynek" 1998 , nr 2.
  5. [51 Misiąg E, Bariery procesu kształtowania orientacji marketingowej, „Handel Wewnętrzny" 2003, nr 2.
  6. 6| Misiąg E, Metodyczne problemy badania orientacji marketingowej, „Marketing i Rynek" 2001, nr 10.
  7. |7] Słaby T., Poprawna analiza statystyczna w badaniach rynku, „Handel Wewnętrzny" 2003, nr 2.
  8. Szromnik A., Marketing komunalny - rynkowa koncepcja zarządzania gminą, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3.
  9. Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki i podmioty oddziaływania [w:| Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, pod red. T. Domańskiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu