BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupińska Wiesława
Title
Wybrane problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
Some Aspects of the Rural Tourism Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 111-115, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Agroturystyka, Oferta turystyczna, Organizacja wypoczynku, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Agrotourism, Touring offer, Organization of leisure time, Tourist enterprises, Sustainable development
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka przedstawiła kilka problemów towarzyszących rozwojowi turystyki wiejskiej, a dokładniej konieczność przestrzegania w tym względzie wymogów rozwoju zrównoważonego. Ponadto podjęła temat stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce, jako przykład wspólnego działania właścicieli gospodarstw rolnych, dążących do uzyskania dodatkowego źródła dochodów oraz działania w kierunku rozszerzenia oferty turystycznej i jej doskonalenia.

The role of tourism in the multifunctional development of rural areas is described. One of the main factors of attainable development in rural areas is ecotourism and agritourism. These forms of tourism activity will be main developing forms in coming years in Poland. The agritourism organizations will help in that matter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Górny M. (1998): Uwarunkowania agroturystyki i jej znaczenie dla ekorozwoju. Agroturystyka. [W:] Świetlikowska U. (red.) Agroturystyka. SGGW, Warszawa.
 2. Kłodzński M. (1999): Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, SGGW, Warszawa.
 3. Lane B. (2001): Specyfika turystyki wiejskiej. [W:] Majewski J., Lane B. (red.): Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 4. Majewski J. (1993): Źródła i warunki turystyki wiejskiej jako formy turystyki alternatywnej. Zeszyty Naukowe l AR, Poznań.
 5. Okuniewski J. (1995): Społeczno-ekonomiczne problemy wsi i rolnictwa na obszarach chronionych. [W:] Kłodziński M., Jaksch T. (red.): Ekonomiczno-społeczne ograniczenia oraz szansę wsi i rolnictwa na obszarach chronionych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2.
 6. Raport(2001): Capiga J. (red.): Diagnoza efektywności ekonomicznej polskiej agroturystyki K.C.D.R.R.i D.W. l Oddział w Krakowie.
 7. Sak A. (2002): Rola stowarzyszeń i organizacji turystycznych w promocji agroturystki. [W:] Agroturystyka szansą dla wsi Wolin.
 8. Wiatrak A.P. (1996): Wpływ agroturystki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2.
 9. Wiatrak A.P. (2000): Problemy ekologizacji turystyki wiejskiej. [W:] Gospodarka turystyczna u progu XXI l wieku, Wyd. AWF, Poznań.
 10. Wyrwicz E. (1998): Rola stowarzyszeń w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. [W:] Gospodarstwo agroturystyczne, Poradnik. Min.Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa.
 11. Wyrwicz E. (2000): System kwalifikacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce. [W:] Świetlikowska U. (red.): Agroturystyka. Wyd. FAPA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu