BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makarski Sylwester
Title
Kontekstualne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie
Contextual Conditioning of Enterprise Development in Agribusiness
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 122-126, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Agrobiznes, Przedsiębiorczość
Agrobusiness, Entrepreneurship
Note
synopsis, summ.
Abstract
Przedsiębiorcze pozarolnicze inicjatywy, podejmowane w środowisku wiejskim, to szansa dla rozwoju agrobiznesu. Jednocześnie w procesie ich wdrażania występuje wiele uwarunkowań o charakterze kontekstualnym, czyli takim, gdzie bada się i wyznacza czynniki, które muszą zaistnieć, by pojawiła się przedsiębiorczość. Autor rozpoczął od przedstawienia roli człowieka na tle pozostałych uwarunkowań przedsiębiorczości. Dalej omówił egzogeniczne i endogeniczne czynniki rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie.

Taking of non agriculture enterprising initiatives in country environments was recognised behind special and unique chance, in situation of non-profitable of agriculture. On this background, figure of businessman was considered, as main factor of enterprise, perceived as evolutionary process, speeded in time. From attitudes of businessmen and proper relations of them with own firms and different participants of market depends success of taken initiatives. Multivarianting of enterprise development in agribusiness caused, that her kinds were systematized, considered different criteria. Onto end it was recognised, that because desirable transformations on rural areas can not execute themselves thanks exclusively strengths and resources of occupants of village, need of stimulating and inspiring of enterprise development. It proves practician yet, that formation enterprising and promarketing attitudes of occupants of village it is fold problem, mainly in view of domination of tradition above modernity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Woś A. (1996): Agrobiznes. Mikroekonomia. Wyd. Key Text, Warszawa, 14.
  2. Gruszecki T. (1994): Przedsiębiorca ..., op. cit., 23 i 25.
  3. Hisrich R.D., Peters М.Р. (1986): Establishing of New Business Venture Unit within a Firm. Journal of Business Venturing, vol. 1(3), 19.
  4. Mondal E. (1994): Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości. [W:] Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej. Pr. zbiór, pod red. M. Pietras. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice, 67-77.
  5. Piasecki B. (1997): Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. Wyd. Uniw. Łódzkiego, 15-16.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu