BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartusik Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem
Selected Aspects of Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 83-102, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ryzyko gospodarcze, Planowanie strategiczne
Risk management, Enterprise management, Economic exposure, Strategic planning
Note
summ.
Abstract
W pracy omówiono problematykę związaną z etapami procesu zarządzania ryzykiem: identyfikację, ocenę, manipulowanie i kontrolę ryzyka. Przedstawiono również znaczenie prognoz w zarządzaniu przedsiębiorstwem ukierunkowanym na wykluczenie lub ograniczanie ryzyka oraz metody stosowane w zarządzaniu ryzykiem.

The ability to manage risk has become in recent years a key factor determining an enterprise's competitive position on the market as well as its capacity to develop. Proper risk management in the enterprise demands comprehensive identification and evaluation of all categories of risk since each mutually impacts the others. An important aspect of risk management is forecasting - and in particular the quality of forecasting - enabling the minimisation or even elimination of risk associated with the enterprise's scope of activities. Of particular importance, however, is the development and approval of risk management methodology appropriate to the given enterprise; the article focuses on this aspect. The methodology encompasses the following stages: identification of risk, risk evaluation, taking action to prevent risk and, finally, controlling risk. In the past decade, the approach to risk management has underdone significant evolution. The rapid development of the derivatives market, globalisation of markets, freer flow of capital and new methods of quantifying risk, have contributed to risk no longer being treated just as a loss. Undertaking risk at acceptable and controlled levels may be an additional source of profits; on the other hand, active risk management is an essential support to implementing business strategy in the enterprise or any other type of institution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bendell A., Weightman D.W., Walker E.V. [1991], Applying Proportional Hazards Modelling in Reliability, Reliability Engineering and Safety Systems.
 2. Bizon-Górecka J. [1998], Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz.
 3. Bojarski W.W. [1984], Podstawy analizy inżynierii systemów, PWN, Warszawa.
 4. Buła P. [1994], Polityka ryzyka w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji" nr 7.
 5. Hetrz D.B. [1964],Risk Analysis in Capital Investment, New York.
 6. Jedynak P., Teczkę J., Wyciślak S. [2001], Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 7. Krupa M. [2002], Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 8. Krupski R. [1993], Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław.
 9. Kaczmar J.W., Ronka-Chmielowiec W. [1996], Zarządzanie ryzykiem w warunkach ubezpieczenia przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 10. Nahotko S. [1997], Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz.
 11. Pritchard C.L. [2002], Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa.
 12. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W. [1995], Przewodnik po finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sierpińska M., Jachna T. [1993], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Skov N. A. 11991]) Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, International School of Management, Warszawa.
 15. Teczke J. [1996|, Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, PAN, Oddział w Krakowie, Kraków.
 16. Wydymus S., Kawa P. [1998], Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu