BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oszmiańska Maria
Title
Wprowadzenie innowacji w rodzinnych gospodarstwach rolnych w gminie Bierutów
Introduction of Innovations on the Family Private Farms in Bierutow Community
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 132-135, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Gospodarstwa domowe, Innowacje
Arable farm, Households, Innovations
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka podjęła temat wprowadzania postępu i innowacji do gospodarstw rolnych i domowych. W tym celu przeprowadziła w 2001 roku badania w gminie Bierutów w województwie dolnośląskim. Wytypowała w sposób celowo-losowy 30 gospodarstw o powierzchni od 20 do 70 ha użytków rolnych i określiła wprowadzane innowacje (za które przyjęła wszelkie dokonane w gospodarstwach zmiany wprowadzane po raz pierwszy). Przeanalizowała również udział poszczególnych źródeł informacji w adaptowaniu innowacji.

The aim of the research was to determine the innovations introduced to family private farms. The share of successive sources of information in adapting innovations has also been analysed. The research included 30 farms situated in Bierutów commune. All the innovations introduced have been presented in points and percents. The structure of the innovations in the farms studied was as follows:38,2% were innovations in plant production, 50,7% in the household and 21,5% in the field of organization and economics, 9,6% - in animal breeding. The impact of communications system varied, but the innovations ware primarily affected by and the rural families own inventiveness, through the magazines, journal, press, with the help of neighbors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baruk J. (1994): Innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej. Wiadomości statystyczne, nr 2,9-11.
  2. Makarczyk W. (1971): Przyswajanie innowacji. Ossolineum, PAN.
  3. Oszmiańska M. (1996): Struktura innowacji w rodzinnych gospodarstwach z uwzględnieniem udziału kobiet i mężczyzny przy ich wprowadzaniu. [W:] Problemy aktywizacji społeczno-gospodarczej kobiet wiejskich. AR, Wrocław. 38-48.
  4. Oszmiańska M. (1998): Innowacje w wiejskich gospodarstwach domowych województwa legnickiego. Zesz. Nauk, nr 346. Rolnictwo LXXII, 137-151. AR Wrocław.
  5. Przychodzeń Z., J. (1991): Zarys innowatyki rolniczej. PWRiL, Warszawa, 1991.
  6. Rogers E., M. (1962): Diffusion of Innovations. New York.
  7. Sikorska-Wolak J. (1993): Dyfuzja innowacji rolniczych w wiejskiej społeczności lokalnej i jej społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. SGGW, Warszawa.
  8. Stajszczak M., Lewczuk A. (1994): Z badań nad procesami innowacyjnymi w gospodarstwach rodzinnych w okresie transformacji ustrojowej. [W:] Problemy doradztwa w restrukturyzacji i transformacji gospodarstw rodzinnych do gospodarki rynkowej. Mat. Konf. Nauk. Barzkowice. 41-47.
  9. Zawisza S. (2002): Liderzy wiejskich społeczności lokalnych w procesie przemian wsi i rolnictwa. [W:] Doradztwo i komunikowanie w działalności przedsiębiorczej (praca zbiorowa). SGGW, Warszawa, 115-127.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu