BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otłowska Agnieszka
Title
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym
The Basic Principles of Industrial Safety in the Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 136-139
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Individual arable farms, Health and safety at work
Note
synopsis, summ.
Abstract
W gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników najemnych przepisy bph ustawowo muszą być przestrzegane, natomiast obowiązujące uregulowania prawne nie obligują rolników indywidualnych do zapewnienia sobie i swoim bliskim odpowiednich warunków pracy w gospodarstwie rolnym. Rolnik nie jest także motywowany do kształtowania warunków pracy w swoim gospodarstwie, np. poprzez ulgi podatkowe lub preferencyjne kredyty. Autorka skupiła się nad zasadami bph i higienie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

The safety rules must be observe in agricultural farm employ workers, but control lawful don't satisfy a andition in scope of principles and rules of industrial safety in family farm. Farmers haven't a motivation to improvement of work condition in their farms f.e. preference credit, tax relief. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu