BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parlińska Maria, Parlińska Agnieszka
Title
Agrobiznes i Internet - prognozowanie powiązania
Agrobussines and Internet - Forcasting Interactions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 140-144, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Agrobiznes, Agroturystyka, Internet
Agrobusiness, Agrotourism, Internet
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorki podjęły temat wzajemnych związków pomiędzy Internetem a przedsiębiorstwem agroturystycznym. Ta zależność dopiero się kształtuje i jest to tylko kwestia czasu, aby dynamicznie rozwijająca się rzeczywistość wirtualna pojawiła się i w sektorze agrobiznesu.

In the article are clearly presented problems of actual and future using of the internet, in the broad meaning this technology, in the agribusiness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borkowski B. (2000): Concept of the agricultural information system for the needs of the Common Agricultural Policy [in:] Creation of the Agricultural Information System in Poland, AR Szczecin.
  2. Drelichowski L., Bojar W., Dzieża G. (1997): Analiza podstawowych funkcji i rozwiązań technologicznych systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej. [W:] Informatyka, zarządzanie i technika rolnicza w procesach dostosowawczych gospodarki żywnościowej. AT-R Bydgoszcz.
  3. Krawiec B., Markiewska-Krawiec D. (2000): Computer support of regional self-governments In restructuring employment In Agriculture. AR Szczecin.
  4. Kisielnicki J. (1996): Społeczne i ekonomiczne przesłanki komputeryzacji. PWN Warszawa.
  5. Parlińska M. (2000): Wymogi Unii Europejskiej w zakresie informacji rolniczej na przykładzie wybranych rynków. Materiały z Konferencji. Koncepcja systemu informacji na potrzeby WPR - Projekt PL9704-01-13.
  6. FAPA Warszawa. Parlińska M., Parlińska A. (2001): Przedsiębiorczość jako podstawa rozwoju lokalnego. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 377.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu