BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Anna J., Werenowska Agnieszka
Title
Formy promocji wykorzystane przez rolników zorganizowanych w grupy producenckie
The Promotion Forms Used by Farmers Associated in Producers' Groups
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 145-149, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynek rolny, Grupa interesu, Formy promocji
Agricultural markets, Interest group, Promotion forms
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorki przedstawiły krótką analizę zachowań promocyjnych rolników zorganizowanych w grupy producenckie. Scharakteryzowały takie formy oddziaływania na konsumentów i otoczenie, jak: reklama, propaganda marketingowa (public relation i publicity), sprzedaż osobista i promocja sprzedaży. Charakterystyka najczęściej spotykanych zachowań promocyjnych, wśród członków rolniczych grup producenckich, przeprowadzona została na podstawie wyników badań empirycznych, które miały miejsce w latach 1998/2000. Badaniami tymi objęto 122 rolników zorganizowanych w 9 grupach producenckich.

In order to function properly and acquire new markets the producer groups should act according to basic marketing rules. In the paper there was presented a brief analysis of farmers ' marketing behaviours associated in Reproducer groups. There were also characterized such influence forms on consumers and environment, as: publicity, marketing publicity, personal selling, sales promotion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. (1995): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków, s. 285, s. 333.
  2. Duczkowska-Piasccka M. (1995): Rola komunikacji marketingowej w agrobiznesie. [W:] Marketing w agrobiznesie. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, s. 95.
  3. Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W. (1995): Marketing. PWE, Warszawa, s. 239.
  4. Przychodzeń Z. J. (1992): Miejsce doradztwa rolniczego w marketingu operacyjnym. Wieś i Państwo, nr 2, s. 30.
  5. Rydel M. (1991): Węzłowe problemy marketingu. Praca zbiorowa, Uniwersytet Gdański, Sopot, s. 208.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu