BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodyka budowy strategii informacyjnej
A Methodology for Constructing an Information Strategy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 67-81, bibliogr. 17 poz.
Keyword
System informacyjny, Strategia informacyjna, Instytucje finansowe
Information system, Information strategy, Financial institutions
Note
summ.
Abstract
Zadaniem artykułu jest opracowanie metodyki określania strategii informacyjnej przedsiębiorstwa, ze wskazaniem jej budowy i implementacji. W pierwszej części pracy przedstawiono zakres strategii informacyjnej, cele i budowę systemu informacyjnego, oraz zasady, procedury i uwarunkowania tworzenia strategii. W drugiej części omówiono zagadnienia tworzenia i wprowadzania strategii informacyjnej oraz strategii wykorzystania techniki informacyjnej do tworzenia systemów informacyjnych.

This article presents the problem of formulating an information strategy in the context of its relationship to the strategy for company operations and the information system. The article presents the implications and benefits of developing an information strategy, and identifies the limitations associated with this process. In particular, the author draws attention to the difference between information strategy (JS) and information technology (IT),and describes the strategic role of information techniques in the firm. The purpose of the article is to develop a method for formulating a company information strategy and present the principles for its construction and implementation. The author presents the scope of an information strategy, the goals and construction of the information strategy, as well as rules, procedures and conditions for creating a strategy. In particular, the article draws attention to the issue of creating and introducing an information strategy as well as a strategy for using informational techniques to create information systems. One of the main issues addressed in the article is the justification of the need for a strategic view of informational techniques as tools for change and for gaining competitive advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Boar B.H. [1997], Strategic Thinking for Information Technology, New York.
 2. The Corporation of the Information Technology and Organizational Transformation [1991], M.S. Scott Morton (ed.), Oxford University Press, New York-Oxford.
 3. Czekaj J., Martyniak Z. [1998], Metodyka zarządzania strategicznego informacją w przedsiębiorstwie [w:] Nowe metody organizacji i zarządzania, pod, red. Z. Martyniaka, AE w Krakowie, Kraków.
 4. Davenport T.H. [1997], Information Ecology, Oxford University, New York-Oxford.
 5. Duxbury E.E., Kuraś M. [1995], Potrzeba strategicznych zastosowań techniki, The Critical Strategie Resources. Oxfrod University Press, New York-Oxford.
 6. Eilis J., Williams D. [1997], Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, FRR, Warszawa.
 7. Flakiewicz W. [2002], Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Frenzel C.W. [1992], Management of Information Technology, Boyd & Fraser Publ. Co., Boston, Ma.
 9. Hammer M.,Champy J. [1994],Reengineering the Corporation, "Informatyka", nr 8.
 10. Kaplan R.S., Cooper R. [2000], Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 11. Kuraś M. [1997], Strategiczna zmiana organizacyjna jako efekt zastosowania TI [w:] Informatyka stosowana, VI Konferencja Klubu Użytkowników Systemu Progress, Kazimierz Dolny.
 12. Kuraś M., Zając A. [1998], Strategia informacyjna organizacji [w:] Materiały z Konferencji: Informatyk Zakładowy, "Informatyka Stosowana", nr 3,
 13. Minlzberg H.,Quinn J.B. [1991], The Strategy Process. Concepts. Contexts. Cases. 2nd ed.. Englewood Cliffs, Prentice Hall, N.1.
 14. Penc J. [1997], Strategiczne czynniki sukcesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 15. Pilawski B. [2002], Pierwszeństwo informacji, służebność informatyki, CXO Magazyn Kadry Zarządzającej.
 16. Porter M.E., Millar V.E. [1985], How Information Technology gives You Competitive Advantage, "Harvard Business Review", nr 2.
 17. Ryznar Z. [2001], Nieodzowny dostęp do informacji, CXO Magazyn Kadry Zarządzającej.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu