BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pogoda Kazimierz
Title
Łączność na autostradach w Polsce
Communication on Motorways in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Wydziału Transportu i Łączności, 1999, nr 13, s. 153-162
Keyword
Autostrady, Łączność, System komunikacyjny, Telekomunikacja
Motorway, Contact, Communication system, Telecommunication
Note
Zsfg.
Abstract
Autor skoncentrował swoje rozważania wokół zagadnienia sieci telekomunikacyjnej, a zwłaszcza łączności alarmowej, przy drogach i autostradach. Omówił jej poszczególne elementy techniczne: - centrum zarządzania i nadzoru sieci alarmowej, - przywoławcze stacje łączności alarmowej, - środki transmisyjne oraz wskazał możliwości zastosowania najnowocześniejszych systemów łączności w realizowanym obecnie w Polsce programie budowy autostrad.

Author concentrated his considerations on problems related to telecommunication networks and especially on alarm communication systems on roads and motorways. Next, the technical elements of these systems are described. In conclusion, the possibilities of implementing the most modern communication system in Polish road building program are analyzed. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-414X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu