BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler Waldemar
Title
Probleme der Unternehmensbewertung in den neuen Bundeslaendern und in Mittel- und Osteuropa
The Problems of Business Valuation in the Process of System Transformation in Eastern Germany and Eastern Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 1999, nr 4, s. 167-176
Keyword
Ocena przedsiębiorstwa, Metody oceny finansowej, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Evaluation enterprises, Methods of financial evaluation, Systemic transformation
Note
Zsfg., summ.
Country
Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia
Germany, Central and Eastern Europe
Abstract
Autor zajmuje się problemami dotyczącymi oceny (szacowania) wartości przedsiębiorstwa w procesie transformacji w dawnych Niemczech Wschodnich oraz próbuje porównać rozwiązanie tych problemów z procesem transformacji i prywatyzacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pakazuje również, że w okresie transformacji wartość aktywów netto staje się ważniejsza dla oceny wartości przedsiębiorstwa niż przyszłe zyski i przepływy pieniężne. Co więcej, brak zysku i ukierunkowania przedsiębiorstwa mogą wpływać negatywnie na procesy prywatyzacji.

The article describel the main and different problems of valuation of whole business enterprises in the process of transformation in former eastern Germany and tries to compare them with the privatisation and transformation process in other eastern Europe countries. It aslo shows, that in times of system transformation, especially because of estimating problems, the value of net assets becomes more important for the valuation practice than the future profits and cash-flows. Furthermore there is often a lack of profit and business orientation in the ministeries of eastern countries. Both can cause negative effects for the privatization process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu