BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żetecka Katarzyna
Title
Struktura zaangażowania kapitałów zagranicznych w polskim systemie ubezpieczeniowym w latach 1995-1998
Structure of the Foreign Capital Involved in the Polish Insurance Market in 1995-1998
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 276, s. 74-89
Keyword
Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia majątkowe, Kapitał zagraniczny
Insurances, Insurance activity, Life insurance, Property insurance, Foreign capital
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono kapitał własny i obcy w zakładach ubezpieczń społecznych. Omówiono zależności pomiędzy wzrastającym udziałem kapitału zagranicznego w polskim sektorze ubezpieczeniowym w latach 1995-1998 a poprawą sytuacji finansowej firm z udziałem tego kapitału. Odrębnie rozpatrzono kapitał zaangażowany w ubezpieczeniach na życie oraz w ubezpieczeniach majątkowych.

The process of involvement of the foreign capital into the Polish insurance market in 1990, since the demonopolysation of that market. The insurance companies with the majority of shares of the foreign capital are better equipped in capita, technology and experienced employees. Moreover, foreign investors are more interested in life insurance rather then non-life one. The article examines the structure of the involvement of the foreign capital in the Polish insurance market and challenges facing native insurers. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu