BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Andrzej
Title
Stan obecny i perspektywy rozwoju gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka w Niemczech wskazówką dla polskich producentów
Current and Future Development of the Dairy Farms in Germany as the Example for the Polish Producers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 187-193, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Produkcja, Mleko
Milk production, Production, Milk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono obecną, sytuację ekonomiczno-produkcyjną gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka w Niemczech oraz prognozy na przyszłość. Jak wynika z danych gospodarstw testowych ministerstwa rolnictwa, w roku gospodarczym 1996/1997 tylko w 12% gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, oferowana cena przez zakłady mleczarskie (średnio 0,55 DM za kg mleka) pokrywała pełne koszty produkcji. Prognozy do 2008 roku zakładają wyraźne zmniejszenie cen na produkty rolnicze oraz zwiększenie o ponad 30% cen pracy. Pogarszanie się warunków do produkcji rolniczej rekompensowane ma być wyższym poziomem dopłat bezpośrednich. Z kalkulacji dochodu rolniczego wynika, że wyraźnie wyższe dopłaty bezpośrednie pokrywają skutki obniżenia cen produktów rolniczych. (oryg. streszcz.)

The main objective of this article is presentation of a current economical situation of the milk specialized companies in Germany and some estimations for the future. Basing on the datas of the tested companies of the Ministry of Agriculture, in year 1996/1997 only in 12% of the those dairy companies, the offered by the dairy purchasers milk price (average 0,55DM/kg) covered the total production costs. The estimations until year 2008 are forceeing further and significant diminishing of the milk prices and 30% development of the labour costs. The worst production conditions will be replaced by the highest level of the direct payments. On a basis of a farm profit calculations can be concluded that the highest direct payments will cover the effects of the diminished product prices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Deeken E., Hemme T. (2002): Milchmarktpolitik 2008 - Auswirkung eines Ausstiegs aus der Milchquotenregelung auf typische Milchviehbetriebe in Deutschland, Arbeitsbericht 5. Institut fur Betriebwirtschaft, Agrarstruktur und landliche Raume, Braunschweig.
  2. Zalewski A. (2002): Wypowiedź dyskusyjna na szczycie mleczarskim (tekst autoryzowany). Poznań, Wersja na CD.
  3. Tomszewski W. (2002): Wypowiedź dyskusyjna na szczycie mleczarskim (tekst autoryzowany). Poznań, Wersja na CD. Bundesministerium Landwirtschaft (1998): Testbetriebsnetz des BML.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu