BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koczkodaj Rafał
Title
Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie uporządkowanego zbioru elementów
Optimal Decision-making on the Basics of Ordered Elements Set
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2000, nr 8, s. 311-319, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Teoria podejmowania decyzji, Proces podejmowania decyzji, Optymalizacja decyzji, Badania operacyjne, Metody taksonomiczne
Decision making theory, Decision making process, Decision optimization, Operations research, Taxonomic methods
Note
Zsfg.
Abstract
Omówiono zagadnienie wykorzystywania metod statystyczno-matematycznych przy podejmowaniu decyzji we współczesnej gospodarce. Podkreślono, iż metodami optymalizacji celu zajmują się badania operacyjne. Jednak do podejmowania trafnych decyzji i osiągnięcia zamierzonego skutku wykorzystuje się również taksonomię.

Discussed issues of use statistical and mathematical methods in decision-making in contemporary economy. Stressed that methods of goal optimalisation take up operating research. To make a right decision and achieve intended result use also taxonomy.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu