BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surdykowska Stanisława T. (Wydział Finansów)
Title
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej
Accounting in Poland in the International Comparative Perspective
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 876, s. 213-232
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, System finansowy, Materiały konferencyjne
Accounting, Financial accounting, Financial system, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Omówiono źródła różnic między krajowymi systemami rachunkowości fiansowej oraz miejsce polskiej rachunkowości wśród innych krajowych systemach rachunkowości finansowej według klasyfikacji dokonanej przez G.G. Mueller'a, H. Gernon i G.K. Meek'a. Wyróżnili oni model brytyjsko-amerykański, kontynentalny, południowo-amerykański, model rachunkowości w gospodarstwach mieszanych i w krajach komunistycznych oraz model rachunkowości oparty na standardach międzynarodowych. Przedstawiono też zmiany w polskim systemie rachunkowości rozpatrywane na tle grupy państw europejskich należących w przeszłości do Bloku Sowieckiego oraz Rosji.

Poland belongs to the group of countries, which creates market economy after the communism collapse, and dramatically changes its accounting law. Changes in accounting depend on transformation of economic system in the countries in question, initiated by the government. Presently Poland prepares the third essential change in the accounting law. Discussed changes are oriented towards Anglo-Saxon type of accounting, but full success of this efforts depends on capital market development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu