BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więznowski Artur
Title
Konsekwencje powstania Europejskiej Unii Monetarnej dla integracji Euroregionu "Nysa"
Consequences of Rise the European Monetary Union for the Euroregion "Nysa" Integration
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 829, s. 39-52
Keyword
Unie monetarne, Integracja monetarna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Monetary unions, Monetary integration, Economic and Monetary Union (EMU)
Country
Euroregion Nysa
Abstract
W artykule omówione zostały wyniki badań dotyczących wpływu wprowadzenia nowej, jednolitej waluty na funkcjonowanie i efektywność systemów monetarnych w Euroregionie Nysa. Następnie przeprowadzono analizę szans i zagrożeń, jakie stworzy monetarna unifikacja tych systemów w przypadku przystąpienia Polski i Czech do Europejskiej Unii Monetarnej.

In this article discussed results of research concern to impact of new common currency for function and efficiency monetary system in the Euroregion "Nysa". Next analysed chances and threats, which create monetary unification of these systems in case of Polish and Czech integration with European Monetary Union.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu